8 weken retourrecht
Tot max. 12 jaar garantie
Niet goed, geld terug!
Direct bij de fabrikant

Privacybeleid

Verklaring over bescherming van gegevens


Wij verheugen ons over de belangstelling voor Lautsprecher Teufel. De beveiliging van jouw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hieronder informeren wij je uitvoerig over de omgang met je gegevens.

 1. Veiligheid bij Teufel: opvragen, verwerking, gebruik en doorgeven van persoonsgebonden gegevens
 2. Cookies
 3. Webbugs
 4. Webbugs
 5. Webanalyse
 6. Gegevensoverdracht
 7. Facebook
 8. E-mail en nieuwsbrief
 9. Betalingsinformatie
 10. Recht van informatie
 11. Contactpersoon voor gegevensbescherming
 12. Herroeping van toestemmingen
 13. Toestemmingsverklaringen en bevestigingen van kennisneming
 14. Privacy beleid voor het gebruik van Teufel streaming systemen

Veiligheid bij Teufel: opvragen, verwerking, gebruik en doorgeven van persoonsgebonden gegevens
Wij gebruiken je persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de volgende bepalingen met inachtneming van de desbetreffende voorschriften van de Duitse wet ter voorkoming misbruik van persoonsgegevens en de verwerking daarvan (BDSG) en van de Duitse telemediawet (TMG).

Persoonsgebonden gegevens worden alleen ingewonnen, indien je ons die in het kader van je order, catalogusbestelling of bij opening van een klantenrekening, de registratie voor onze nieuwbsrief of de registratie voor een prijsvraag vrijwillig mededeelt. Wij maken uitsluitend voor de uitvoering en afwikkeling van de bestelling zonder je speciale toestemming gebruik van de door jou in het kader van je bestelling medegedeelde gegevens. Na volledige afwikkeling van de overeenkomst en volledige betaling van de aankoopprijs worden je gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en conform de procedure van de belasting- en handelsrechtelijke voorschriften gewist, indien je niet uitdrukkelijk met een verder gebruik van je gegevens hebt ingestemd. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt je emailadres met jouw toestemming voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat je je van de nieuwsbrief afmeldt. Afmelding is te allen tijde mogelijk. Indien je je ook voor bestellingen in de toekomst hebt geregistreerd, worden je gegevens in onze klantendatabank opgenomen. Je kunt je klantenrekening bij ons te allen tijde weer verwijderen.

Wij geven je persoonsgebonden gegevens met inbegrip van je woonadres en e-mailadres niet zonder jouw uitdrukkelijke en te allen tijde herroepbare toestemming aan derden door. Hiervan uitgezonderd zijn onze dienstverleningspartners, die voor de afwikkeling van een bestelling de toezending van gegevens nodig hebben. Doorgifte van je gegevens gebeurt aan het met de levering belaste verzendbedrijf, voor zover dit voor de levering van de waren noodzakelijk is. Aan de met de 2 betalingsafwikkeling belaste kredietinstelling en de creditkaartmaatschappij geven wij uitsluitend je betalingsgegevens door. Aan de reparatiewerkplaats, die van ons opdracht krijgt, geven wij je adres door.

Uw persoonsgebonden data worden in het bestelproces versleuteld via het internet overgedragen (zie tevens Gegevensoverdracht). Wij passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe, om je door ons beheerde gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, vernietiging of tegen de toegang van onbevoegde personen te beschermen.

Je kunt onze internetpagina’s bezoeken zonder je gegevens op te geven. Wij vragen en slaan alleen niet persoonsgebonden toegangsdata op in log files, die je browser automatisch aan ons verzendt, namelijk:

browsertype/browserversie
gebruikt bedrijfssysteem
referrer URL
hostnaam van de toegang vragende computer (IP-adres)
tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens worden uitsluitend ter verbetering van ons aanbod geëvalueerd en maken geen gevolgtrekking t.a.v. je persoon mogelijk. Koppelen van deze gegevens met andere gegevensbronnen doen wij niet.

Cookies
Om het gebruik van onze onlineshop mogelijk te maken, maken wij gebruik van cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op je computer worden gearchiveerd.

Wij gebruiken 2 soorten cookies:

Sessiecookies:
In onze onlineshop worden in zgn. sessiecookies sessie-identificatienummers opgeslagen, die worden gebruikt om o.a. de inhoud van je winkelwagentje op te slaan. Deze cookies worden na het afsluiten van je browserprogramma weer gewist.

Blijvende cookies:
Bovendien gebruiken wij een blijvende cookie, die ons statistische evaluaties mogelijk maakt, bijv. hoeveel gebruikers onze website een volgende keer bezoeken. Daarbij wordt alleen geregistreerd dat een bezoeker teruggekeerd is, en niet om welke bezoeker het gaat. Er worden dus geen persoonsgebonden gegevens zoals naam, adres, IP-adres of iets dergelijks in deze cookie opgeslagen. Daar wij er altijd naar streven, je met onze website een optimale service te bieden, gebruiken wij deze cookie ook, om de producten die voor jou het interessantst zijn te vermelden.

Cookies voor banner reclame:
Wij maken je erop attent dat wij samenwerken met betrouwbare partners die anonieme cookies gebruiken die ons bij de analyse van relevante reclamecampagnes helpen. Iedere banner bevat een link naar het privacybeleid van onze partner waar je kunt nalezen hoe je de herhaaldelijke banner reclame door middel van cookies kunt tegengaan. Wij verwijzen hiervoor naar het privacybeleid van onze partner Criteo http://www.criteo.com/privacy/.
Read more at http://www.teufelaudio.nl/privacybeleid.html#kA3Cty7SwB3JESrR.99

Je kunt in je browserprogramma de acceptatie van cookies van de sites teufelaudio.nl, www.teufel.de, en www.teufelaudio.com beheren en deze eventueel blokkeren of wissen.

Het is ons partnerbedrijf niet toegestaan, via onze website persoonsgebonden gegevens door middel van cookies op te vragen, te verwerken of te gebruiken.

Webbugs
Om onze reclame en onze internetsites voortdurend te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde webbugs. Als er op een reclame van ons bedrijf wordt geklikt of een internetsite wordt geopend, wordt de webbug door een server op het internet geladen en daar ook geregistreerd. Zo kunnen wij zien, hoe onze gebruikers op de internetsites van Lautsprecher Teufel terechtkomen, welke internetsites door onze klanten worden bezocht en welke acties er zijn verricht. De voor ons met deze technologie verzamelde gegevens zijn niet persoonsgebonden.

Webanalyse
Op onze website maken we gebruik van de webanalysedienst “Optimizely” van de firma Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco. CA 94105. Met behulp van deze dienst voeren we A/B- en multivariate tests uit. Met de resultaten van deze tests hopen we inzicht te krijgen over hoe we onze website het beste kunnen opzetten. Optimizely analyseert uw websitegebruik door het plaatsen van cookies. Door deze cookies wordt u als bezoeker van onze website herkend en worden er niet-persoonlijke gegevens vastgelegd zoals de gebruikte browser, het type apparaat (mobiel of niet) en de bron van uw bezoek. Deze gegevens worden verstuurd naar een server in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Uw IP-adres wordt niet in zijn geheel opgeslagen. IP-anonymisering is voor deze website geactiveerd en uw IP-adres wordt ingekort voordat het opgeslagen wordt. Slechts bij hoge uitzondering wordt het IP-adres volledig naar de server in de Verenigde Staten verstuurd. Dit gebeurt echter zonder het IP-adres en de verkregen gebruikersgegevens aan elkaar te koppelen. U kunt de tracering door Optimizely op elk gewenst moment deactiveren door op de volgende link https://www.optimizely.com/opt_out te klikken en de beschreven instructies op te volgen. Voor het geval dat u de cookies op uw computer verwijdert, dient u dit proces te herhalen, omdat de opt-out door middel van een cookie plaatsvindt.

Gegevensoverdracht
Alle persoonsgebonden data die je gedurende het inkoopproces opgeeft, worden uitsluitend versleuteld door jouw computer aan ons doorgestuurd. Wij gebruiken daarvoor het beproefde versleutelingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Dit wijdverbreide systeem voor beveiliging bij onlineaankopen garandeert een zo hoog mogelijke veiligheid niet alleen van je opdrachtgegevens, maar bijvoorbeeld ook van de gebruikte bankgegevens of het creditkaartnummer.

Facebook
Op onze website worden Plug-ins van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) gebruikt. Deze zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de tekst ‘Vind ik leuk’.

De Facebook plug-ins zorgen ervoor dat informatie omtrent je bezoek op de Teufel-website aan Facebook wordt doorgestuurd en eventueel daar worden opgeslagen als je een Facebook-account hebt en tijdens je bezoek aan de Teufel website op je Facebook-account bent ingelogt. Wanneer je dit niet wilt, moet je je eerst bij je Facebook-account uitloggen.

Wanneer je dit niet doet, stuurt de Facebook plug-in die informatie, dat je met een Facebook plug-in verschillende pagina’s van Teufel hebt bezocht, aan Facebook door. Door een interactie met een Facebook plug-in, bijvoorbeeld door het aanklikken van de ‘Vind ik leuk’-button, wordt deze informatie en eventueel andere informatie die je invult, daar ook opgeslagen.

Doel, wijze waarop en omvang van de door Facebook opgeslagen informatie en het gebruik ervan vind je in het privacybeleid van Facebook (http://www.facebook.com/privacy/explanation/). Hier kun je ook nalezen welke mogelijkheden je hebt om het opslaan en gebruik van je persoonlijke gegevens door Facebook tegen te gaan of te beperken.

Wij maken gebruik van het tool “Facebook Custom Audiences”.
In onze website zijn zogeheten Facebook-pixels geïntegreerd die jou in geanonimiseerde vorm als bezoeker van onze website markeren. Met behulp van deze pixels herkent Facebook jou wanneer je de Facebook website bezoekt. Informatie over jouw bezoek aan onze website wordt anoniem voor analyse- en marketing aan Facebook doorgegeven. Hierbij gaat het om een niet-persoonlijk, niet-reversibel controlecijfer dat samengesteld is uit je gebruikersgegevens. Verdere gegevens worden niet gebruikt en doorgestuurd.
Nadere informatie over doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook evenals over instellingsmogelijkheden ter bescherming van je privacy vind je in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook, die je kunt nalezen op: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/, https://www.facebook.com/about/ads en https://www.facebook.com/privacy/explanation. U kunt uw meningsverschil ook verklaren door de optie 'Functionality cookies' op onze cookiepagina.


E-mail en nieuwsbrief
We gebruiken uw e-mailadres, dat u ons in het bestelproces heeft medegedeeld, voor het toezenden van de opdrachtbevestiging en overige noodzakelijke, belangrijke klantinformatie in ons systeem omtrent productbestelling en afwikkeling met betrekking tot uw productbestelling.

Bovendien gebruiken we uw e-mail adres om u regelmatig te informeren met nieuws in samenhang met het door u gekochte product (software-updates, vergelijkbare producten, systeemuitbreidingen, systeemonderdelen) of t.b.v. enquêtes omtrent het door u aangeschafte product. U kunt het gebruik van uw e-mailadres voor de genoemde doeleinden te allen tijde herroepen, zonder dat hiervoor extra kosten ontstaan, uitgezonderd de overdrachtskosten volgens het basistarief. Klik hiervoor op de speciale link in de nieuwsbrief, stuur een eenvoudige e-mail aan privacybeleid@teufelaudio.nl of stuur een brief per post aan Lautsprecher Teufel GmbH, Datenschutz, Budapester Strasse 44, 10787 Berlijn, Duitsland.

Wij sturen u graag aanbiedingen per e-mail toe, die aansluiten bij uw interesses. U kunt zich daarvoor tijdens het bestelproces aanmelden of het formulier op onze website gebruiken.

Bij het bezoek van onze webpagina's stellen we op basis van informatie omtrent uw activiteiten op onze webpagina's (surfgedrag, bekeken producten, winkelwagen) een geanonimiseerd gebruikersprofiel samen. We willen deze informatie gebruiken, om u gerichte, op uw behoeften toegesneden e-mails toe te sturen. Wanneer u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, verklaart u hiermee akkoord te zijn, dat we de genoemde informatie en uw bestelhistorie mogen gebruiken om u klantgerichte mailings toe te sturen. Uw gegevens worden uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt en niet aan derden doorgegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, zonder dat hiervoor extra kosten ontstaan, uitgezonderd de overdrachtskosten volgens het basistarief. Klik hiervoor op de speciale link in de nieuwsbrief, stuur een eenvoudige e-mail aan privacybeleid@teufelaudio.nl of stuur een brief per post aan Lautsprecher Teufel GmbH, Datenschutz, Budapester Strasse 44, 10787 Berlijn, Duitsland.

Betalingsinformatie
Lautsprecher Teufel resp. de door Lautsprecher Teufel met de betalingsafwikkeling belastedienstverlenende bedrijven hebben ter bevestiging en afwikkeling van de bestelling informatie nodig over je bankrelatie en/of je creditcard, indien je niet kiest voor betaling onder rembours. Deze informatie wordt door Lautsprecher Teufel, indien noodzakelijk, tijdelijk opgeslagen, totdat aan de contractuele verplichtingen door beide partijen volledig is voldaan. Lautsprecher Teufel resp. de door Lautsprecher Teufel met de betalingsafwikkeling belaste dienstverlenende bedrijven gebruiken de verstrekte informatie uitsluitend ter afwikkeling van overeenkomsten met de klant. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven en met toepassing van strenge voorzorgmaatregelen voor beveiliging van de data tegen de toegang van derden beveiligd.

Lautsprecher Teufel resp. de door Lautsprecher Teufel met de betalingsafwikkeling belaste dienstverlenende bedrijven gebruiken de verstrekte informatie uitsluitend ter afwikkeling van overeenkomsten met de klant. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven en met toepassing van strenge voorzorgmaatregelen voor beveiliging van de data tegen de toegang van derden beveiligd.
 
Recht van informatie
Volgens de Duitse wet ter voorkoming misbruik van persoonsgegevens en de verwerking daarvan heb je een recht op kosteloze informatie over je opgeslagen gegevens en eventueel recht op verbetering, blokkering of wissen van deze gegevens.

Contactpersonen voor gegevensbescherming
Bij vragen over het inwinnen, de verwerking of het gebruik van je persoonsgerichte gegevens, bij informatie, verbetering, blokkering of wissen van gegevens alsmede herroeping van verstrekte toestemmingen kun je je wenden tot:

Mario Arndt (extern toezichthouder voor gegevensbescherming)
Lautsprecher Teufel GmbH
Budapester Strasse 44
10787 Berlijn
Duitsland
E-mail: datenschutz@teufel.de

Herroeping van toestemmingen
Wij willen je erop wijzen, dat je jouw uitdrukkelijk verleende toestemmingen te allen tijde met werking voor de toekomst kunt herroepen.

Toestemmingsverklaringen en bevestigingen van kennisneming
De navolgende toestemmingen en bevestigingen van de kennisname heb je zo nodig in het verloop van het bestelproces uitdrukkelijk verleend.

Privacybeleid
   Het privacybeleid heb ik gelezen en ik ga hiermee akkoord.

Nieuwsbrief
   Ik geef toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief van Lautsprecher Teufel GmbH met daarin voor mij passende productaanbiedingen, praktijktips en enquêtes. Mijn toestemming kan ik te allen tijde herroepen.

Registratie van een klantenrekening
   Ik wil mij voor toekomstige bestellingen registreren en verzoek om opname in de klantendatabank.

Privacy beleid voor het gebruik van Teufel streaming systemen
Dank u wel voor uw interesse in onze Teufel streaming systemen en de bijbehorende app. We vinden de bescherming van uw privacy uitermate belangrijk. Hieronder informeren we u uitgebreid over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Veiligheid bij Teufel Streaming: verzamelen, verwerken, gebruiken en delen van persoonlijke gegevens
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen zoals vastgelegd in de (Duitse) Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) en het (Duitse) Telemediengesetz (TMG). Teufel verzamelt, verwerkt en gebruikt alleen die persoonsgegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor de communicatie tussen het apparaat en de infrastructuur van Teufel:

 • apparaat type,
 • apparaat ID,
 • apparaat versie,
 • installatie-ID (welke apparatuur is op elkaar aangesloten),
 • actieve muziekdiensten en hun gecumuleerde gebruiksduur,
 • apparaat adressen (IP).
Wij zullen deze gegevens gebruiken, tenzij u uitdrukkelijk hebt aangegeven het daar niet mee eens te zijn. Het gebruik van uw gegevens is o.a. noodzakelijk vanwege verzending van onze nieuwsbrief en verzending van de automatische rapportages (zie ook ´Help us to improve ´) om optimaal gebruik te kunnen maken van Teufel streaming producten en de ondersteunende diensten.
Het opzoeken van apparatuur in lokale netwerken werkt niet altijd even efficiënt. Daarom gebruikt de Teufel streaming-apparatuur een databank om contact te kunnen leggen. Dat werkt via een actieve internetverbinding net als bij niet optimaal werkende routers. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de passende updates voor uw apparaat aan te kunnen bieden en om de relevante service-informatie kenbaar te maken als bijvoorbeeld een van uw muziekdiensten wordt uitgeschakeld. Wij kondigen zo ook nieuwe producten en features aan. Gegevens die binnen de Europese Economische Ruimte worden verzameld zullen nooit op plaatsen buiten de Europese Economische Ruimte beschikbaar zijn. Zo blijft dataverzameling in Noord-Amerika ook beperkt tot Noord-Amerika. Indien gegevens worden doorgegeven aan derden, zo gebeurt dit uitsluitend in geanonimiseerde en gecomprimeerde vorm en kunnen als zodanig niet naar een specifiek adres worden herleid. Zo stellen we aan de muziekdiensten slechts anonieme en gecomprimeerde gegevens ter beschikking over het gebruikspatroon (welke titel werd hoe lang beluisterd, wanneer werd pauze of play ingedrukt of geskipt).
Uw persoonsgegevens worden via internet overdragen in versleutelde vorm met behulp van HTTPS via geactualiseerde en veilige procedures. Wij zetten daarbij alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in ter bescherming van de door ons beheerde gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, destructie of toegang door onbevoegde personen.
Lautsprecher Teufel behoudt zich het recht voor altijd en zonder voorafgaande aankondiging de volgende maatregelen toe te passen. Wij adviseren u daarom de website regelmatig te raadplegen om u vertrouwd te maken met het privacy beleid aangaande de Teufel streaming apparatuur en de App.

Muziekdiensten

Diensten zonder registratie
U kunt gebruik maken van bepaalde muziekdiensten vanuit de app zonder registratie bij de aanbieder. Deze muziekdiensten (niet Lautsprecher Teufel) zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgegevens bij toepassing van deze muziekdiensten. Wij verwijzen hierbij naar de privacyverklaring van de afzonderlijke aanbieders:

Diensten met registratie
Voor het gebruiken van de diensten TIDAL, Rhapsody, SoundCloud en Last.fm Scrobbling is wel registratie nodig. Deze registratie kan plaatsvinden via de website/App van de aanbieder of optioneel via de app. De afzonderlijke muziekdiensten (en niet Lautsprecher Teufel) zijn zelf verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van de bij de registratie benodigde persoonsgegevens. Wij wijzen hierbij op de privacyverklaring van deze aanbieders:


Om deze muziekdiensten te kunnen gebruiken moet u bij de aanbieders inloggen via de app. Daarbij worden uw bankgegevens in onze firmware opgeslagen en verbonden met de systeem-ID. De gegevens van de bankrekening worden gebruikt voor een update van de sessie bij die muziekdienst. Indien u uw account handmatig verwijdert uit het Teufel streaming systeem en daarmee de muziekdienst deactiveert, worden ook uw bankgegevens verwijderd. In het kader van de handmatige en automatische rapportages kunnen de inschrijfgegevens ook naar ons worden gestuurd in het kader van de log data. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het bovengenoemde doel (zie ook ´Help us to improve ´) en delen deze nooit met derden.

Diensten die los van de app worden gebruikt
U kunt de Teufel streaming apparatuur binnen een geïnstalleerd systeem ook vanuit een andere app aansturen. Hiervoor wordt hard- en software van een derde partij, die niet onder ons toezicht valt, ingebouwd in het Teufel streaming systeem. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruik van de persoonsgegevens. Wij hebben geen toegang tot de door de aanbieder verzamelde data. Indien u gebruik maakt van de diensten van Spotify Connect of Google Cast for Audio hebben deze aanbieders toegang tot de audio besturingselementen van uw Teufel streaming apparaat, zoals de geluidsinstelling. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaring van deze aanbieders:


Voor de validatie en authenticatie van bestaande apparatuur van de dienst Google Cast for Audio hebben we uw naam en e-mailadres nodig. Zo waarborgen wij dat alleen personen zich aanmelden voor deze dienst en geen Bots of soortgelijke programma´s. Deze gegevens worden alleen voor validatie gebruikt.
De toepasbaarheid van Google Cast for Audio wordt gerealiseerd met behulp van een derde partij ´StreamUnlimited Engineering GmbH´. Deze organiseert en ondersteunt de cloud server die nodig is voor toegang tot de audiodiensten van Google Cast for Audio. Deze derde partij behoudt zich het recht voor op controle van het gebruik van de gelicenseerde software op toelaatbaarheid om illegale activiteiten te voorkomen (zoals de overdracht van een kopie van de gelicenseerde software op een niet gelicenseerd apparaat). De identificatie van het apparaat vindt plaats via een geïntegreerd, individueel herkenningsteken (token) met welke controledoeleinden u instemt. Ter controle wordt bij elke bevestiging van het apparaat het MAC-adres, het IP-adres van de gebruiker, het merk, modelnaam en de versie van de firmware opgeslagen. U accepteert dat de derde partij deze gegevens opslaat en verwerkt en dat hij deze mag analyseren bij een redelijk vermoeden op onwettig gebruik. StreamUnlimited heeft bovendien het recht om de gegevens geanonimiseerd door te sturen naar de ontwikkelaar van de door de gelicenseerde software ondersteunde functie, indien een redelijk vermoeden bestaat op inbreuk op dit recht door de eindgebruiker.

Voorlopige versies (pre-release version)
Bij de registratie voor gebruik van voorlopige versies van de app worden de volgende persoonsgegevens van u gevraagd, verwerkt en door Lautsprecher Teufel gebruikt: naam, voornaam en e-mailadres. De gevraagde informatie over de aanhef, het telefoonnummer en het postadres zijn optioneel.
Deze gegevens worden verzameld zodat we contact met u kunnen opnemen om de voorlopige versies beter te kunnen beoordelen alvorens deze versies ter beschikking te stellen aan het publiek. U helpt hiermee de app te optimaliseren en eventuele fouten op te lossen. Daarvoor moet u als gebruiker inloggen. Met deze login krijgt u contact met het systeem. Deelname aan voorlopige versies is geheel vrijblijvend. Bij gebruik van voorlopige versies worden de automatische rapportages van ´Help us to improve´ altijd verstuurd naar Lautsprecher Teufel. U kunt de inhoud van deze rapportages direct inzien. Het systeem kan ook worden gebruikt voor gebruik van openbare versies. U kunt uw toestemming elk moment intrekken.

´Help us to improve´

Handmatige rapportages
Bij storingen kunt u via uw Teufel streaming apparaat en Apps handmatig rapportages versturen naar Lautsprecher Teufel. In dit geval worden de volgende gegevens doorgestuurd naar ons: log files (die ook informatie bevatten over het gebruiksgedrag), IDs van het apparaat, instellingen, informatie over de infrastructuur, overzichten van de actieve programma´s, e-mailadressen en login gegevens behorend bij de afzonderlijke muziekdiensten (indien het log op het moment van aanmelding bij de muziekdienst werd verstuurd). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor optimalisatie van ons product en worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Automatische rapportages
U kunt bovendien de systemen (apparaat, Apps etc.) automatisch rapportages laten verzenden. In dit geval worden dezelfde gegevens die ook in de handmatige rapportages stonden vermeld naar Lautsprecher Teufel gestuurd (zie ook handmatige rapportages). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor optimalisatie van ons product en worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Met behulp van deze functie geeft u automatisch toestemming tot het verzamelen en het gebruik van deze gegevens ter optimalisatie van onze producten.

Google Analytics App Tracking
De app maakt gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google Inc. (´Google´). Dit analysetool wordt gebruikt om statistische evaluaties op te stellen van bezoekers van websites en anonieme gebruikersprofielen op te stellen.
Google Analytics gebruikt de zogenaamde ´IDs´, gebruikersidentificatiecodes die worden opgeslagen op uw apparaat. Deze maakt een analyse mogelijk van uw gebruik van de app. De door de ID gegenereerde informatie over uw gebruik van de app wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de anonieme IP in deze app wordt uw IP-adres door Google verkort binnen de EU-Lidstaten en de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar verkort. In opdracht van de beheerder van de app zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de app te analyseren en om rapportages samen te stellen over de app activiteiten en om verder gebruik van de app en de met internet verbonden diensten te leveren aan de app beheerder. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurd IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. In deze app is de IP anonimisering principieel geactiveerd. U kunt de opslag van de ID en daarmee het gebruik van de Google Analytic app trackings in de instellingen van de app deactiveren en zo uw bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens kenbaar maken.

E-mail en nieuwsbrief
Indien u uw toestemming heeft verleend in de setup procedure of de instellingen gebruiken we uw persoonsgegevens, zoals e-mailadres en optioneel uw voor- en achternaam, om u regelmatig te berichten over noviteiten voor de door uw gekochte apparatuur (software-updates, systeemuitbreidingen, systeemcomponenten) of om te informeren of u tevreden bent over de aangeschafte producten. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor de bovenstaande doeleinden op elk moment intrekken. U betaalt alleen de kosten voor het ontvangen conform de basistarieven. Klik hiervoor op de afmeldingslink in de nieuwsbrief of stuur een e-mail naar datenschutz@teufel.de of per post aan: Lautsprecher Teufel GmbH, gegevensbescherming, Budapester Straße 44, 10787 Berlin, Duitsland.

Intrekken van toestemming
Wij wijzen u erop dat u de verleende toestemming elk moment kunt intrekken.

Toestemmingsverklaring en bevestiging van de kennisneming
U heeft wellicht tijdens de setup van deze procedure nadrukkelijk toestemming en bevestiging gegeven van kennisname van de navolgende toestemmingen en bevestigingen.

Kennisneming van de privacyverklaring
Ik heb de privacyverklaring (link) gelezen en stem ermee in.

Nieuwsbrief
Ik wil graag de nieuwsbrief van Lautsprecher Teufel GmbH ontvangen over voor mij specifieke product aanbiedingen, tips en deelname aan surveys. Ik kan de toestemming tot ontvangst ervan elk moment intrekken.

Automatische rapportages
Ik stem in met de automatische rapportages aangaande het verzamelen, verwerken en gebruik van mijn gegevens door Lautsprecher Teufel voor de optimalisatie van Teufel streaming producten.

Download